Uw droomhuis een stap dichterbij

Gespecialiseerd in hypotheken
Geeft u inzicht in uw financiële mogelijkheden
Helpt u bij het maken van uw financiële keuzes


Hypotheekvormen

In het verleden waren er veel verschillende hypotheekvormen. Bij de ene vorm waren er hypotheken waarbij de consument tijdens de looptijd van de geldlening maandelijks een bedrag betaalde dat zowel bedoeld was voor rentevergoeding en als voor aflossing van de lening. Bij deze vorm van hypotheken werd de hoogte van het bedrag van de maandelijkse aflossing of spaarkapitaal zó gekozen, dat aan het einde van de looptijd de lening volledig was afgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hypotheekvormen: spaar hypotheek, annuïteiten hypotheek en lineaire hypotheek.

Bij de andere vorm konden er hypotheken worden gesloten, waarbij maandelijks alleen rente over de lening werd betaald. Tijdens de looptijd van de lening vond er dus geen aflossing op de lening plaats. Dit type hypotheken wordt “aflossingsvrije hypotheken” genoemd. Een benaming die tot misverstanden
kan leiden, want ook bij een “aflossingsvrije” hypotheek moet de huiseigenaar aan het einde van de looptijd wel degelijk de volledige lening terugbetalen. Het woord “aflossingsvrij” wil alleen maar zeggen, dat gedurende de looptijd van de lening tussentijds niet hoeft te worden afgelost.

Tegenwoordig is, door wijziging van fiscale regels, de keuze in hypotheekvormen voor nieuwe hypotheken beperkter.

 

Wat is een Annuïteiten Hypotheek?

Veel van onze klanten die een nieuwe hypotheek afsluiten, kiezen voor een Annuïteiten Hypotheek. Bij een Annuïteiten Hypotheek, ook wel Annuïtaire Hypotheek of annuïteitenlening genoemd, los je elke maand een stukje van je lening af. Je lost elke maand een groter bedrag af, terwijl het bedrag dat je aan rente betaalt steeds lager wordt. Het bedrag dat je per maand aan aflossing en rente betaalt, blijft hetzelfde. Dit kan anders worden als je rentevastperiode afloopt. Je weet zeker dat je jouw hypotheek aan het einde hebt terugbetaald.

Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag

Bij een Annuïteiten Hypotheek betaal je elke maand hetzelfde (bruto) bedrag, ook wel een annuïteit genoemd. Deze annuïteit bestaat uit 2 delen: 1 deel aflossing en 1 deel rente. Het deel aflossing wordt steeds groter, terwijl het deel rente steeds lager wordt. Je ziet elke maand hetzelfde bedrag van jouw rekening afgaan. Dat geeft zekerheid. Jouw maandbedrag kan veranderen als je rentevastperiode afloopt.


Snel naar

Wat is NHG?

Looptijd en rentevastperiode

Hypotheekvormen

Hypotheek voor ondernemers

Nieuwbouw hypotheek

Onderhoud van uw hypotheek


Annuiteit berekenen

Stel: je sluit een Annuïteiten Hypotheek af voor 30 jaar voor een bedrag van € 252.000 met een rente van 4,8%. Dan betaal je 30 jaar lang elke maand bruto € 1.322,16. In de eerste maand bestaat dit bedrag uit 1 deel rente van € 1.008 en 1 deel aflossing van € 314,16. In de laatste maand van je hypotheek is het deel rente verlaagd tot € 5,26 en het deel aflossing verhoogd naar € 1.316,90. Samen is dit nog steeds € 1.322,16. Dit bedrag noemen we de annuïteit.


Ontdek uw hypotheek mogelijkheden


De ondernemer en “zijn” hypotheek


Wat moet je weten voor je begint met het
(ver)bouwen van je huis?


Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning