Uw droomhuis een stap dichterbij

Gespecialiseerd in hypotheken
Geeft u inzicht in uw financiële mogelijkheden
Helpt u bij het maken van uw financiële keuzes


Hypotheek voor ondernemers

Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan niet als directeur groot aandeelhouder (mede-)eigenaar zijn van een onderneming. Wat al deze ondernemers gemeen hebben, is, dat wanneer zij een hypotheek willen afsluiten, zij met
heel andere vragen geconfronteerd worden dan werknemers in loondienst, die een financiering voor de aankoop van een woning nodig hebben. Ondernemers die overwegen een hypotheek af te sluiten, doen er daarom goed aan zich te laten begeleiden door een Erkend Hypothecair Planner.

Bestendig inkomen

Geldverstrekkers willen bij ondernemers echter wel een indicatie hebben wat het “bestendig inkomen” van de ondernemer is. Hierbij kijken de meeste geldverstrekkers naar het gemiddelde inkomen, dat de ondernemer in de afgelopen drie jaar heeft verdiend. Een enkele geldverstrekker neemt genoegen met het gemiddelde inkomen over de laatste twee jaar. Dit gemiddelde inkomen is vervolgens het uitgangspunt bij de vaststelling van het maximale bedrag dat geleend kan worden.

Is het inkomen in die drie jaar min of meer gelijk, dan is er weinig discussie. Maar is het inkomen in het derde jaar veel lager dan in de eerste twee jaren, dan zijn veel aanbieders geneigd alleen het inkomen van dat derde jaar als basis te nemen. Andersom, namelijk dat het inkomen in het derde jaar veel hoger is dan in de eerste twee jaren, leidt niet automatisch tot een hoger bedrag dat geleend kan worden.

De berekening van het bestendig inkomen is deels arbitrair. Zo is het bij een eenmanszaak de vraag of afschrijvingen wel of niet als inkomen worden meegeteld? Wordt het laatste goede jaar als een “toevalstreffer” aangemerkt of gewaardeerd als een opgaande lijn die de jonge onderneming te pakken heeft?

Wij zullen in dit soort situaties een-op-een het gesprek aangaan met de geldverstrekker om in goed overleg te bepalen wat voor deze specifieke ondernemer een verantwoorde lening is.

 

Zowel privé woning als zakelijk gebruik?

Extra aandacht is ook vereist voor de situatie dat de ondernemer een woning koopt, waarbij een gedeelte van de woning wordt gebuikt om te wonen en een ander gedeelte voor de uitoefening van zijn onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoor of praktijkruimte aan huis. In die situatie moet
rekening worden gehouden met allerlei specifieke fiscale regels. De Erkend Hypothecair Planner kan deze specifiek naar uw situatie vertalen.


Snel naar

Wat is NHG?

Looptijd en rentevastperiode

Hypotheekvormen

Hypotheek voor ondernemers

Nieuwbouw hypotheek

Onderhoud van uw hypotheek


Onafhankelijk advies

Vooral bij het afsluiten van een hypotheek kunt u kosten besparen door rechtstreeks de hypotheek af te sluiten bij een bank. In de praktijk blijkt dat het anders ligt. De onafhankelijke adviseur kan kiezen tussen tientallen verschillende geldverstrekkers, terwijl de bank alleen de eigen producten aanbiedt. U kunt beter geld besparen op de lasten die u tientallen jaren maandelijks moet betalen dan op de eenmalige kosten die voor het afsluiten van de hypotheek in rekening worden gebracht.

Wij zijn onafhankelijk en bieden u het beste product uit de markt tegen redelijke kosten.


Ontdek uw hypotheek mogelijkheden


De ondernemer en “zijn” hypotheek


Wat moet je weten voor je begint met het
(ver)bouwen van je huis?


Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning