• Vermogensadvies

    • Hypothecaire Planning

    • Hypothecaire Planning

    • Hypothecaire Planning

   

Private Business Banking

Al ruim 25 jaar zijn de hypothecair planners van Pullen & Partners, financieel adviseurs B.V. gespecialiseerd in het realiseren van hypothecaire financieringen, en dan met name voor zelfstandig ondernemers.

“een verademing om met iemand te spreken die begrijpt hoe het bij een ondernemer werkt”

Een ondernemer kan niet standaard met een salarisstrookje naar de bank. Nee, in bijna alle gevallen vraagt de bank om de jaarcijfers en de belastingaangiftes van de afgelopen 3 jaren. Daar gaat de bank dan allerlei berekeningen op los laten. Hoe interpreteert de acceptant van de bank deze cijfers, en wat als er geen 3 boekjaren zijn?

Als absolute specialist maken wij zelf een cijfermatige analyse, waarbij wij een verkeerde interpretatie van de cijfers tot een minimum beperken en samen met de geschikte geldverstrekkers een richting op gaan om de door u gewenste hypothecaire financiering te realiseren.

“en we gaan verder…”

Bij een hypothecaire planning hoort ook een inventarisatie en analyse van de situatie bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast doen we aan vermogensplanning en kunnen samen met u kijken of het zinvol is om vast te leggen hoe uw onderneming al dan niet afgewikkeld dient te worden bij een eventueel overlijden of bij beschikkingsonbevoegdheid, het zogenaamde levenstestament. Tenslotte kunt u met ons ‘sparren’ over een (toekomstige) overdracht van uw onderneming aan een volgende generatie.

“genoeg redenen om ons in te schakelen!”